Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru rewitalizacji

      W ramach opracowania programu rewitalizacji zostanie opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru rewitalizacji, który przygotuje firma Landsart. Z dotychczasowymi projektami naszego partnera można zapoznać się na stronie internetowej Pracowni: http://landsart.pl/projekty.html

landsart


baner_ue