Ogłoszenie o konsultacjach społecznych lokalnego programu rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2017-2022

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 27.03.2017 roku.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pok. 26 w okresie od 13.03.2017 r. do 27.03.2017 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl/rewitalizacja/

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres: – rewitalizacja@tomaszow-lubelski.pl, formularz dostępny jest na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl,
  2. w formie papierowej na formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Rozwoju i Inwestycji, pok. 26.

 

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022 – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022 (wersja do konsultacji społecznych)

Załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022 – Zestawienie kart projektów rewitalizacyjnych

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu przygotowanego w ramach projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2022”

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu przygotowanego w ramach projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2022”